Isı transferi dersinde kullanılan bazı özellik tabloları.

 • Bazı maddelerin molar kütle, gaz sabiti ve ideal gaz özgül ısıları
 • Kaynama ve donma noktası özellikleri
 • Katı metallerin özellikleri
 • Metal olmayan katıların özellikleri
 • Yapı malzemelerinin özellikleri
 • Yalıtım malzemelerinin özellikleri
 • Bilinen yiyeceklerin özellikleri
 • Çeşitli malzemelerin özellikleri
 • Doymuş suyun özellikleri
 • Doymuş 134a soğutucu akışkanın özellikleri
 • Doymuş amonyağın özellikleri
 • Doymuş propanın özellikleri
 • Sıvıların özellikleri
 • Sıvı metallerin özellikleri
 • Havanın 1 atmosfer basınçtaki özellikleri
 • Gazların 1 atmosfer basınçtaki özellikleri
 • Yüksek rakımlarda atmosferin özellikleri
 • Yüzeylerin yayıcılıkları
 • Malzemelerin güneş ışınımı özellikleri
 • Dairesel borularda tam gelişmiş akışta sürtünme faktörü için Moody diyagramı

(indir)

Harran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Yeşilata’nın ısı iletimi analizi ders notları.

 • Bir boyutlu ve kararlı ısı iletimine giriş
 • Bir boyutlu, kararlı ve ısı üretimi olmayan sistemlerde ısı iletimi
 • Bir boyutlu, kararlı ve ısı üretimi içeren sistemlerin analizi
 • Kanatçıklı yüzeyler
 • Kanatçıklı yüzeylerde genel ısı iletimi analizi
 • Sabit kesitli kanatçıklar için sıcaklık dağılım denklemi
 • Kanatçıklara ait diğer parametrelerin hesabı
 • Farklı Kanatçıklar için yüzey sıcaklık dağılımı ve yüzeyden transfer edilen ısı miktarını veren eşitlikler

 • Değişken kesitli kanatçık sistemleri
 • Üçgen kanatçık sistemi için çözüm

(indir)