Prof. Dr. İbrahim Uzman’ın verdiği Tahribatsız Malzeme Muayenesi dersinin sorularıdır.

1- Tahribatsız malzeme muayene yöntemleri nelerdir?Hangi parçalarda kullanılır?
2- Elektromanyetik dalga boylarına göre sıralanışını gösteriniz?
3- Cep dozimetresi, radyografi, karakteristik eğri, konstrast, duyarlı tabaka ve radyografik yoğunluk terimlerini açıklayınız?
4- a) Ses ötesi cihazının blok diyagramını çiziniz ve her bir elemanı açıklayınız.
b) Alın dikiş kaynağını hangi yöntem ile kontrol edersiniz açıklayınız?
5- Radyograflar hangi amaç ile kullanılır? Kaç çeşit radyograf vardır?Hangi renkler kullanılır..