BEŞİNCİ DÖNEM T U L K ECTS
           
0217230 5076  MMK309 Makina Elemanları I      3 1 0 3 5
0217023 5010  MMK371 Termodinamik II     3 0 0 3 5
0217024 5020  MMK373 Isı Transferi     3 0 0 3 5
0217032 5030  MMK341 Makina Dinamiği     3 0 0 3 3
0217027 5050  MMK331 İmal Usulleri I     2 0 0 2 3
0217109 5060  MMK3 Zorunlu Dal Ders 1     3 0 0 3 5
0217028 5061  MMK311 Akışkanlar Mekaniği II     3 0 0 3 0
0217029 5062  MMK333 Talaşlı Şekil Verme     3 0 0 3 4
           
           
ALTINCI DÖNEM T U L K ECTS
           
0217041 6080  MMK302 Proje I     0 2 0 1 4
0217233 6063  MMK306 Makina Laboratuvarı I      1 0 2 2 3
0217237 6064  MMK304 Makine Elemanları II      3 1 0 3 4
0217031 6010  MMK332 İmal Usulleri II     2 0 0 2 4
0217025 6020  MMK342 Otomatik Kontrol     3 0 0 3 3
0217034 6040  MMK380 Ölçme Tekniği II     2 0 0 2 4
0217110 6050  MMK3 Zorunlu Dal Ders 2     2 0 0 2 2
0217035 6051  MMK372 Isıtma     2 0 0 2 4
0217036 6052  MMK334 Plastik Şekil Verme     2 0 0 2 0
0217111 6060  MMK3 Zorunlu Dal Ders 3 3 0 0 3 3
0217037 6061  MMK362 İçten Yanmalı Motorlar     3 0 0 3 3
0217038 6062  MMK322 KonstrüksiyonTekniği     3 0 0 3 0
0217112 6070  MMK3 Zorunlu Dal Ders 4     3 0 0 3 4
0217039 6071  MMK312 Termik Turbo Makinalar     3 0 0 3 4
0217040 6072  MMK320 Malzeme III     3 0 0 3 0
0217113 6090  MMK3 Temel Bilimler Seçimlik     3 0 0 3 4
0217042 6091  MMK374 Sayısal Isı Geç Akışkanlar Mekaniği I     3 0 0 3 2
0217043 6092  MMK376 Sonlu Eleman Yöntemleri     3 0 0 3 0
0217044 6093  MMK378 Sonlu Hacim Yöntemleri     3 0 0 3 3
0217045 6094  MMK324 Cad     3 0 0 3 3
0217235 6095  MMK382 İş Hayatında İngilizce     3 0 0 3 3