Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Davut Karayel’in ders notları.

BOYUTLAR ve BİRİMLER
AKIŞKANLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
Akışkanların Moleküler Yapısı
Özgül Kütle
Özgül Ağırlık
Yoğunluk
Sıkışabilirlik (Hacimsel Elastikiyet Modülü)
Viskozite
Yüzeysel Gerilim
Kapilarite, damlalık
Buhar basıncı
AKIŞKAN STATİĞİ
Basınç
Basınç farkı (değişimi)
Basınç yükü
Pascal kanunu
Atmosfer sıcaklığı ve atmosfer basıncı değişimi
Basınç tipleri ve basınç ölçümü
Yüzen Cisimlerin Dengesi
Düzlemsel yüzeylere etkileyen hidrostatik kuvvet
Sıvıların kaldırma kuvveti (Arşimed prensibi)
AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ
Akışkan hareketine etkili olan kuvvetler
Akım çizgisi
Süreklilik denklemi
Enerji denklemi ve Bernoulli Eşitliği
Enerji Eğim Çizgisi ve Hidrolik Eğim Çizgisi
Bernoulli Eşitliğinin Uygulama Alanları (Orifis ve Sifon)
AKIŞKANLARIN KİNEMATİĞİ
Akışkan akımını inceleme yöntemleri (Lagnarge ve Euler yöntemleri)
Akışkan tipleri
Akım tipleri

(indir)