1)      Alt işveren ve asıl işveren olarak iki ayrı işveren kendi emrinde işçi çalıştırıyor olmalı. Alt işveren ve asıl işveren arasında iş sözleşmesi yoktur. Alt işveren asıl işverenin işçisi değildir.

2)      Alt işverenin işçileri asıl işverene ait işyerinde çalışmak zorundadır.

3)      Alt işverenin işçileri sadece (münhasıran) asıl işverenine ait işyerinde çalışmak zorundadır.

4)      Alt işverenin üstlendiği işin asıl işverenin işyerinde yapılan mal veya hizmet üretimine ilişkin olması gerekir.

5)      Alt işverenin üstlendiği iş ya asıl işe yardımcı nitelikte bir iş olmalı ya da iş, işyerinin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalı.

 Bu koşulların tamamı gerçekleşmedikçe geçerli bir alt işveren – asıl işveren ilişkisi gerçekleşmez.