DERSLER T U L K ECTS
           
0217046 7010  MMK401 Sunumlu Proje     0 2 0 1 3
0217236 7085  MMK407 Makina Laboratuvarı II      1 0 2 2 3
0217220 7030  MMK4 Zorunlu Dal Ders V     3 0 0 3 0
0217048 7031  MMK411 Hidrolik Makinalar 3 0 0 3 2
0217049 7032  MMK421 Transport Tekniği I     3 0 0 3 5
0217115 7040  MMK4 Zorunlu Dal Ders VI     3 0 0 3 3
0217050 7041  MMK471 Enerji Yönetimi I     3 0 0 3 5
0217051 7042  MMK431 Takım Tezgahları     3 0 0 3 4
0217116 7050  MMK4 Dal Seçimlik Ders I     3 0 0 3 4
0217052 7051  MMK473 Soğutma     3 0 0 3 0
0217053 7052  MMK413 Akışkanlar Mekaniği III     3 0 0 3 4
0217054 7053  MMK475 Tesisat Tekniği     3 0 0 3 4
0217055 7054  MMK483 Yenilenebilir Enerji Kaynakları     3 0 0 3 0
0217056 7055  MMK423 Makine Elemanları III     3 0 0 3 4
0217057 7056  MMK433 Mühendislik Plastikleri     3 0 0 3 4
0217157 7057  MMK499 Sayısal Isı Geçişleri ve Akışkanlar Mekaniği II     3 0 0 3 3
0217234 7058  MMK428 Deney Mühendisliği Yöntemleri     3 0 0 3 4
0217221 7060  MMK4 Dal Seçimlik Ders II 3 0 0 3 0
0217058 7061  MMK461 Yakıtlar ve Yanma     3 0 0 3 4
0217059 7062  MMK417 Enerji Santralleri     3 0 0 3 4
0217060 7063  MMK485 Radyasyonla Isı Transferi     3 0 0 3 4
0217061 7064  MMK415 Endüstriyel Hidrolik     3 0 0 3 4
0217062 7065  MMK437 Demir Çelik Tekniğinde Gelişmeler     3 0 0 3 4
0217063 7066  MMK439 Modern Üretim Yöntemleri     3 0 0 3 4
0217064 7067  MMK429 Konstrüksiyonda Emniyet Problemleri     3 0 0 3 4
0217217 7068  MMK467 Tasarım ve Optimizasyonu     3 0 0 3 6
0217118 7070  MMK4 Dal Seçimlik Ders III 3 0 0 3 4
0217065 7071  MMK477 Isı Proses Tekniği     3 0 0 3 4
0217066 7072  MMK479 Isı Değiştirgeçleri     3 0 0 3 4
0217067 7073  MMK481 Kütle Transferi     3 0 0 3 4
0217068 7074  MMK419 Pnömatik     3 0 0 3 4
0217070 7076  MMK491 Kaynak Metalurjisi     3 0 0 3 4
0217071 7077  MMK441 Mekanizma Tekniği     3 0 0 3 4
0217072 7078  MMK493 Döküm Metalurjisi     3 0 0 3 4
0217119 7080  MMK4 Sosyal Seçimlik Ders I 3 0 0 3 4
0217074 7081  MMK435 Toplam Kalite Yönetimi     3 0 0 3 4
0217127 7083  MMK425 Fabrika Organizasyon     3 0 0 3 4
0217114 7084  MMK482 Şehir Isıtma     2 0 0 3 4
           
TOPLAM 19 2 2 21  
   Sunumlu Proje ve Mak. Lab. II her iki alan için de zorunludur.