Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Akdoğan Eker’in notları.

 • Saf Demirin Soğuma ve Isınma Eğrileri
 • Fe-C Denge Diyagramı
 • Ötektoid Dönüşüm (Perlitik Dönüşüm)
 • Ötektik Dönüşüm (Ledeburitik Dönüşüm)
 • PERİTEKTİK DÖNÜŞÜM
 • KARBON ORANLARINA GÖRE ÇELİKLER
 • ÖTEKTİK ALAŞIM
 • ÇELİK
 • KARBON ORANININ ETKİSİ
 • KARBONUN ÇELİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
 • ALAŞIM ELEMENTLERİNİN ÇELİK YAPISINA ETKİSİ
 • ÇELİĞİN SINIFLANDIRILMASI
 • DÖKME DEMİR

(indir)