· kategori: kocaeli makine · yorum yazayım

 

  Makina Mühendisliğine Giriş   Introduction to Mechanical Engincering
  Malzeme Bilimine Giriş   Introduction to Materials Ssience
  Mukavemet I   Mechanics of Materials I
  Termodinamik I   Thermodynamics I
  Mühendislik Malzemeleri   ENGINEERING MATERIALS
  Akışkanlar Mekaniği I   Fluid Dynamics I
  Mukavemet II   Mechanics of Materials II
  Ölçme Tekniği I   Engineering Measurements I
  Termodinamik II   Thermodynamics- II
  ISI TRANSFERİ   Heat Transfer
  Makine Dinamiği   Machine Dynamics
  Döküm Tekniği   CASTING TECHNOLOGY
  Kaynak Teknolojisi   Welding Technology
  Otomatik Kontrol   Automatic Control
  Makine Elemanları II   Machine Elements II
  Plastik Şekil Verme   Plastic Forming of Metals
  Talaşlı Şekil Verme   Materials removal Processes
  Makina Laboratuarı I   Laboratory I
  Akışkanlar Mekaniği II   Fluid Dynamics II
  Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)   Computer Aided Design (CAD)
  Termik Turbo Makinalar   Thermic Turbo Machines
  Isıtma   Heating
  Sayısal Isı Geçişi ve Akışkanlar Mekaniği I   Numerical Heat Transfer and Fluid Flow I
  İçten Yanmalı Motorlar   ınternal combustion engines
  Makina Tasarım ve Şekillendirme Tekniği   Machine Design and Forming Technique
  Hidrolik Makinalar   Hydraulic Machinery
  Taşıma Tekniği I   Transport Technique I
  Isı Değiştiricileri   Heat Exchangers
  Enerji Yönetimi I   Energy Management I
  Sistem Dinamiği   System Dynamics
  Mühendisler için Deneysel Yöntemler   Experimental Metods for Engineering
  İleri Sonlu Elemanlar Analizi   Advanced Finite Element Analysis
  Makina Elemanlar III   Machine Elements III
  Soğutma   Refrigeration
  Yakıtlar ve Yanma   Fuels end Combustion
  Alternatif Enerji Kaynakları   Alternative Energy Resources
  Endüstriyel Hidrolik   Industrial Hydraulic
  Pnömatik   Pneumatic
  Sayısal Isı Geçişi ve Akışkanlar Mekaniği II   Numerical Heat Transfer and Fluid Flow II
  Çelik Üretim Teknolojisinde Gelişmeler ve

Yeni Nesil Çelikler

  Developments in Steel Production Technology

and Modern Steels

  Modern Üretim Yöntemleri   Modern Manufacturing Processes
  Mekanizma Tekniği   Mechanism Technique
  Mühendislik Plastikleri   Engineering Plastics
  Kaynak Metalurjisi   Welding Metallurgy
  Makina Elemanlarında Güvenirlik   Reliability on Machine Elements
  Bilgisayar Destekli Ürün Geliştirme   comper aided product development
  Tasarım Tekniği   Design Technique
  Takım Tezgahları   Machine Tools
  Fabrika Organizasyonu   Plant Organisation
  Taşıma Tekniği II   Transport Technique II
  Motorlu Taşıtlar   Motor Vehicles
  Dönen Makinaların Titreşimi   Vibration of Rotating Machines
  Deneysel Gerilme Analizi   Experimental Stress Analysis
  Tasarım Optimizasyonu   Design Optimization
  Yüzey İşlemleri   Surface Treatments
  Hidrolik Devreler   Hydraulic Circuits
  Bölgesel Isıtma  
  İklimlendirme   Air Conditioning
  Enerji Yönetimi II   Energy Management II
  Elektropnömatik   Electro-Pneumatic
  Kalıp Tekniği   Die Technology
  Üretimde Otomasyon Teknikleri ve Robotik   Automation in production Technigues and Robotics
  İleri Kaynak Teknolojisi   Advanced Welding Technology
  Tahribatsız Malzeme Muayenesi   Nondestructive Testing
  Plastiklerin Şekillendirilmesi   Plastic Proccesing
  Tasarımda Emniyet Problemleri   Safety Problems on Design
  Üretim Planlama   Production Scheduling
  Makina Laboratuarı II   Laboratory II
  Makine Elemanları I   Machine Elements I
  Ölçme Tekniği II   Engineering Measurements II
  Bilgisayar Destekli Makina Resmi   Computer Aided Machine Drawing
  Elektrik Makinaları   Electrical Machines


kaynak: http://makina.kocaeli.edu.tr/Lisans.php

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.